Jobcrafting: productieve én gemotiveerde werknemers

Het verhogen van de productiviteit van je werknemers is één ding. Maar hoe zorg je ervoor dat tegelijk ook de betrokkenheid en motivatie omhoog gaan? Het verhogen van de productiviteit is op zich niet zo moeilijk. Hiervoor zijn heel wat manieren en technieken. Als ondernemer moet je echter opletten dat dit geen negatieve impact heeft op de moraal van je werknemers. Nog te vaak wordt er naar meer productiviteit gestreefd zonder rekening te houden met de betrokkenheid, motivatie en werksfeer. Factoren die zeker ook een invloed hebben op je productiviteit. De vraag van 1 miljoen luidt dus: hoe kan je je productiviteit verhogen en tegelijk ook de betrokkenheid en motivatie laten stijgen? Het antwoord: jobcrafting!

Wat is jobcrafting?

Jobcrafting stelt werknemers in staat hun baan aan te passen, zodat deze beter aansluit bij hun persoonlijke wensen en kwaliteiten. Door kleine veranderingen door te voeren in hun takenpakket, kunnen medewerkers zich meer richten op onderdelen waar ze goed in zijn en die ze leuk vinden. Dit dynamische proces moedigt werknemers aan om actief hun functie vorm te geven, in plaats van passief bestaande taken en verantwoordelijkheden te accepteren. Het resultaat is een werkomgeving die beter past bij hun behoeften, vaardigheden en doelen, wat leidt tot meer voldoening en motivatie.

 

Wat kan jobcrafting jou als onderneming opleveren?

Jobcrafting heeft heel wat voordelen. Niet alleen voor de werknemers maar ook voor jou als onderneming.

Gedreven werknemers

Hoe gedrevener jouw werknemers zijn hoe meer passie ze zullen hebben voor hun werk. En hoe gepassioneerder ze zijn, hoe enthousiaster ze zullen zijn om de doelstellingen en waarden van het bedrijf na te streven. Als werkgever moet je de juiste balans vinden tussen taken die energie kosten en taken die juist energie geven. Dit is hoe jobcrafting bijdraagt aan gedreven werknemers en een positieve werksfeer. Het helpt het stressniveau te verlagen en verkleint de kans op een burn-out en andere vormen van langdurig verzuim.

 

Productievere werknemers

Zoals we eerder al aanhaalden, heeft jobcrafting een positieve invloed op de productiviteit van je werknemers. Een hogere productiviteit is ook een logisch gevolg van de gedrevenheid die we hierboven bespraken. Gedreven werknemers zullen sneller dat stapje verder gaan in hun job wat bijdraagt tot een betere productiviteit.

Naast de gedrevenheid zorgt jobcrafting ook voor een algemeen grotere tevredenheid bij werknemers, wat opnieuw goed is voor de productiviteit. Gedrevenheid en tevredenheid zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tevreden werknemers hebben trouwens ook een positieve impact op hun collega’s en de werkomgeving.

 

Flexibelere werknemers

Met jobcrafting kunnen werknemers hun functie aanpassen. Dit zorgt er ook voor dat ze beter reageren op een snel veranderende werkomgeving. Door deze flexibiliteit zullen je werknemers langer bij de onderneming blijven werken. Wanneer de structuur van de onderneming of bepaalde functies veranderen, veranderen zij met gemak mee. Jobcrafting zorgt dus voor een grotere interne mobiliteit waarbij talent binnenin de onderneming minder snel verloren gaat.

 

Creatievere werknemers

Doordat werknemers hun takenpakket en functie zelf kunnen invullen, komen ze met verschillende situaties in aanraking. Hierdoor zijn ze in staat om problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Door de vrijheid die ze krijgen zullen ze ook elk op hun eigen manier taken uitvoeren en problemen oplossen. Dit bevordert het creatief denken van elke werknemer.

Jobcrafting biedt duidelijk heel wat voordelen maar hoe pak je het nu precies aan? In wat volgt leggen we je stap voor stap uit hoe je het toepast op jouw onderneming.

 

Een stappenplan voor jobcrafting

Stap 1: Vraag jezelf af waarom je aan jobcrafting doet

Als je jobcrafting wil toepassen op je onderneming moet je dit doen op basis van een vooraf bepaalde doelstelling. Wat wil je bereiken met jobcrafting? Wat levert het jouw personeel op? Vragen waar je best op voorhand over nadenkt.

 

Stap 2: Analyseer de huidige werking van je onderneming

Eerst en vooral is het belangrijk om alle taken in kaart te brengen waarop jobcrafting kan worden toegepast. Dit zal van functie tot functie verschillen, maar ook van bedrijf tot bedrijf. Betrek hierin de werknemers om na te denken of hun eigen functie geschikt zou zijn voor jobcrafting. Tijdens persoonlijke gesprekken kan je met elke werknemer evalueren of zijn of haar job in aanmerking komt en hoe de werknemer dit zelf zou aanpakken.

Hoe is hun takenpakket op dit moment verdeeld? Wat zijn hun sterke en minder sterke kanten? Met welke collega’s en klanten werken ze het vaakste samen? Door hen deze vragen te stellen help je ze met het visualiseren van hun taken en huidige manier van werken.

 

Stap 3: Geef voldoende ruimte aan je werknemers

Elke werknemer zal op zijn of haar eigen manier omgaan met jobcrafting. Wanneer je beslist dat hen meer vrijheid te geven bij het invullen van hun takenpakket, is het belangrijk dat je hen hiervoor ook de ruimte biedt. Zo kunnen ze zelf een werkwijze en structuur vinden die bij hen past.

 

Stap 4: Wat hebben jouw werknemers nodig

Jobcrafting houdt in dat je als werkgever meer een ondersteunende rol hebt. Om deze rol goed te kunnen invullen is het belangrijk dat je de behoeftes van de werknemers kent. Welke zaken geven hun energie en welke kosten juist energie? Op basis van deze behoeften kan het takenpakket aanpassen of herverdelen.

 

Stap 5: Maak goede afspraken

Maak op voorhand goede afspraken met je werknemers. Jobcrafting geeft namelijk meer vrijheid maar dit brengt ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Stel duidelijke doelstelling en formuleer ze SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden). Zo zorg je ervoor dat het nog steeds duidelijk is wat er van de werknemer verwacht wordt en wat de bedrijfsdoelen zijn.

 

Stap 6: Evaluatie

Jobcrafting wil niet zeggen dat de werknemer één keer zijn of haar takenpakket aanpast. Hij kan zelfs voortdurend aan zijn functie en takenpakket blijven sleutelen. Om succesvol jobcrafting toe te passen op een duurzame manier is het belangrijk dat je op verschillende momenten een evaluatie inplant. Zo verlies je de eerder opgestelde doelstellingen niet uit het oog.

Ben je benieuwd hoe HR Power je hierbij kan helpen? Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met Bart Menschaert op 0479 570 151 of via bart@hr-power.be. Of plan onmiddellijk een kennismakingsgesprek in via de knop rechts onderaan deze pagina.