3 groeipijnen van organisaties en hoe deze aan te pakken

De organisaties waarmee HR Power in contact komt, zijn veelal (sterk) groeiende productiebedrijven. Die groei is fijn, maar brengt ook organisatorische uitdagingen met zich mee. Want wat werkt binnen een bedrijf met 10 medewerkers, zal niet langer werken voor een groep van 100 medewerkers.

In deze blog beschrijven we de 3 meest voorkomende groeipijnen binnen KMO’s, en hoe we deze met HR Power proactief en pragmatisch aanpakken.

groeipijnen KMO blog HR Power bart menschaert

1. Gebrek aan structuur en efficiëntie

Binnen elk bedrijf, en zeker productiebedrijven, is structuur noodzakelijk om zo (kosten)efficiënt mogelijk te werken. Een startende KMO is vaak héél flexibel, mede door een mindere mate aan structuur en hiërarchie. Wanneer een bedrijf groeit qua personeel, is het belangrijk om duidelijke structuren en afspraken op te maken. Zo ook vanuit HR standpunt. Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Welke zijn de (HR) processen die we hanteren? Bestaan er templates, contracten, job omschrijvingen, etc?

Het loont om als sterk gegroeide organisatie een duidelijke organisatiestructuur op te maken, HR processen te definiëren en hier uiteraard ook transparant binnen de organisatie over te communiceren.

2. Weerstand tegen verandering

Je bent er van overtuigt: jouw groeiende organisatie dient veranderingen door te voeren op vlak van structuur, hiërarchie en processen. Verwacht je als zaakvoerder aan weerstand. Jouw vaste team dat reeds jaar en dag op een specifieke manier heeft gewerkt, zal dat nu anders moeten doen. Met als gevolg dat loyale medewerkers opeens niet meer meewillen, of zelfs de organisatie verlaten.

Hoe kan je op deze weerstand anticiperen? Door zoveel als mogelijk de medewerkers te betrekken bij het veranderingstraject. Vraag je medewerkers om hun input en feedback over de werking van de organisatie. Wat vinden zij dat beter of anders kan? En wat vinden zij net héél goed werken?

Als medewerkers het gevoel hebben dat hun feedback wordt gehoord en in overweging genomen, is de kans groter dat ze veranderingen omarmen. Daarnaast blijft uiteraard open en transparante communicatie ook hier belangrijk. Het ‘wat, wanneer, waarom’ van bepaalde zaken of beslissingen, is belangrijk met hen te delen. Zij zijn immers diegenen die bijdragen tot het welslagen van het veranderingstraject.

3. Verwaterende verbondenheid

Een KMO met een beperkt team kan aanvoelen als een hechte familie. Iedereen kent elkaar door en door, en weet wat ze aan elkaar hebben. Hoe groter de organisatie, hoe meer dat familiale gevoel en de verbondenheid verloren kunnen gaan. Daarom is het belangrijk om vanuit HR standpunt oog te hebben voor de bedrijfscultuur van de organisatie.

Breng in kaart waarvoor je KMO staat en welke waarden jullie als organisatie (en team) willen uitdragen. Als dat helder is, zal het een duidelijke leidraad zijn bij het aanwerven van nieuwe medewerkers. Het vergroot de kans dat nieuwe medewerkers passen binnen de organisatie en het team, en dat de verbondenheid (met elkaar en de organisatie) behouden blijft.

 

Interesse in een kennismakend gesprek? Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met Bart Menschaert op 0479 570 151, via bart@hr-power.be, of plan een kennismakingsgesprek via de knop rechts onderaan deze pagina.