5 HR-trends voor kmo’s omrekening mee te houden in 2023.

De juiste mensen aantrekken en behouden is een uitdaging waar elke kmo mee worstelt. Hoe slaag je er toch in en waar moet je in 2023 als kmo de focus op leggen wat betreft het HR-beleid? In deze blog lichten we 5 HR-trends uit waarvan we verwachten dat ze alleen maar belangrijker zullen worden en waar elke kmo de nodige aandacht aan moet schenken.

1. Opleiden is het nieuwe rekruteren

Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat, gaan de meeste bedrijven logischerwijs meteen op zoek naar een externe vervanger. Waarom zoeken naar een externe witte raaf die mogelijk niet bestaat als je ook kan investeren in het opleiden en laten doorgroeien van medewerkers die je bedrijf al kennen? Een lagere functie invullen via externe rekrutering is makkelijker dan een hogere functie en groeikansen bieden helpt je om talentvolle medewerkers aan boord te houden. Onze tip luidt dan ook: kies voor training on the job en vul de hogere functies in door mensen te laten doorgroeien. Trek de kaart van opleiding.

2. Menselijke vaardigheden primeren boven technische vaardigheden

Technologie neemt steeds meer taken van ons over. Technische vaardigheden blijven belangrijk, maar de automatisatie ervan loert om de hoek. Menselijke vaardigheden daarentegen zoals creativiteit, probleemoplossend denken of feedback geven zijn zaken waar artificiële intelligentie of automatisatie niet toe in staat zijn. Daarom is investeren in soft skills of people skills in 2023 meer dan ooit een must!

3. Flexibele arbeidskrachten steeds belangrijker

De uitstroom van een grote generatie babyboomers zal de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren versterken. Daarom kiezen steeds meer kmo-bedrijfsleiders ervoor om flexibele arbeidskrachten zoals freelancers in te zetten. Freelancers zijn niet langer de buitenbeentjes onder de arbeidskrachten. Integendeel, vaak werken ze mee in de kern van de organisatie. Niet onlogisch, want met hun unieke competenties vangen ze op een flexibele manier schommelingen op in het werkvolume. Een doordacht beleid omtrent het inzetten van flexibele werkkrachten wordt in 2023 een belangrijk HR-thema.

4. Duurzaam en inclusief HR-beleid

Al te vaak werven bedrijven werknemers aan voor één specifieke job. Dat is niet duurzaam. Bedrijven moeten de ambitie hebben om werknemers aan te werven voor een loopbaan en niet voor één bepaalde functie. Dat kan alleen als er voldoende groeikansen zijn en zowel de werkgever als de werknemer hierin willen investeren.

Ook inclusiviteit is een sleutelbegrip. Werkgevers die weigeren om 50-plussers of mensen die langdurig ziek zijn geweest aan te werven, ontkennen de situatie op de arbeidsmarkt. Wil je competitief blijven als werkgever? Geef iedereen die voor jouw bedrijf wil werken dan ook een eerlijke kans.

5. Employee experience

De tijd dat enkel de arbeidsvoorwaarden van tel waren, is voorgoed voorbij. Mensen willen werken voor een bedrijf dat begaan is met zijn werknemers en waar het aangenaam werken is. Aandacht voor flexibiliteit, mentale gezondheid, ethische doelstellingen wonnen de afgelopen jaren aan belang. Zorg dat het leuk is voor je werknemers om voor je bedrijf te werken en dat ze zich kunnen vereenzelvigen met de waarden en normen die je als bedrijf vooropstelt.

Heb je nog vragen of kan je ondersteuning gebruiken bij een van deze trends?

Neem contact op met Bart Menschaert op 0479 570 151 of via bart@hr-power.be. Of plan onmiddellijk een kennismakingsgesprek in via de knop rechts onderaan deze pagina.