Wat is de meerwaarde van een goed ontslaggesprek?

Soms is het nodig afscheid te nemen van medewerkers. Hij of zij past niet meer in een sterk gewijzigde of geëvolueerde team/organisatie. Of er worden ondermaatse prestaties geleverd. Een ontslaggesprek voeren is dan een onoverkomelijk iets.

Dit is een moeilijk te brengen boodschap, te meer omdat je niet altijd goed kan inschatten hoe de betrokkene zal reageren. Op een waardige manier de communicatie voeren is hierbij cruciaal.

Een goed ontslaggesprek is werken aan Employer Branding

Onderschat niet wat het belang is om dit gesprek gegrond te voeren en wat de consequenties kunnen zijn binnen en buiten de onderneming.

Binnen de organisatie kan dit immers heel wat commotie teweegbrengen, zeker als het ontslag onverwacht is. Buiten de organisatie kan dit een verlies van klanten, leveranciers of partners teweegbrengen als de betrokkene een negatieve connotatie overhoudt aan het doorgevoerde ontslag en het daaraan gekoppelde gesprek.

De betrokkene kan bij de zoektocht naar een andere job, terecht komen bij klanten, leveranciers of partners en in latere fase nog met de organisatie in contact blijven. In dat opzicht is het noodzakelijk dit correct af te handelen.

Stel dat de ontslagen medewerker tijdens het ontslaggesprek een hoop verwijten naar zijn/haar hoofd geslingerd werd en m.a.w. zich niet correct behandeld voelt, dan is er een kans dat deze zich negatief zal uitlaten over de organisatie, leidinggevende of CEO.

Op dat moment is de impact niet te overzien en zal je veel meer tijd en energie moeten steken om dit recht te trekken en de klant/leverancier te behouden of nieuwe partners te vinden. De impact kan groter zijn dan ingeschat want de zaakvoerder zal ook andere medewerkers moeten warm houden trouw te blijven aan het bedrijf.

Ons Advies? Het gesprek goed voorbereiden door de verschillende scenario’s te overwegen. Vervolgens het gesprek op een correcte, respectvolle manier voeren en de beslissing op die manier argumenteren, zodat de betrokken medewerker hieruit kan leren naar de toekomst.

Voor extra tips over het voeren van ontslaggesprekken of andere HR onderwerpen, verwijzen we je graag door naar ons gratis E-book.

 

Veel leesgenot.

Bart Menschaert