Open Hiring: een nieuwe, alternatieve vorm van rekruteren

Anno 2022 heeft 65% van de Belgische werkgevers moeite om nieuwe medewerkers aan te trekken. Het duurt alsmaar langer om een vacature ingevuld te krijgen, en om profielen met de juiste competenties te vinden.

In de strijd tegen de huidige krapte op de arbeidsmarkt, trachten bedrijven zich als aantrekkelijke werkgever te positioneren. Daarbij wordt vaak de focus gelegd op de werksfeer, een goeie verloning, flexibele werkregeling en meer zingeving.

Een alternatieve vorm van rekruteren, genaamd ‘Open Hiring’, kan hier mogelijks een oplossing bieden.

Wat is Open Hiring?

Lager opgeleide sollicitanten ondervinden vaak problemen en drempels bij het solliciteren. Daar wil Open Hiring komaf mee maken. Open Hiring is het tegenovergestelde van de klassieke sollicitatieprocedure. Geen CV, motivatiebrief, sollicitatiegesprek of test. Een geïnteresseerde kandidaat die wil werken, kan onmiddellijk aan de slag.

Het idee achter deze manier van werken, is dat de job op zichzelf een goede test (en de beste leerschool) is. Een belangrijke voorwaarde voor deze manier van rekruteren, is dat die job laagdrempelig moet zijn en dat er voldoende on-the-job training wordt voorzien.

 

Werkt deze manier van rekruteren echt?

Divergent-UGent heeft samen met haar partners een onderzoek gedaan rond deze manier van rekruteren. De resultaten zijn alvast positief. Vlaamse werkgevers geven te kennen deze manier van rekruteren te overwegen. Een eerste pilootproject, waarbij 10 sollicitanten via Open Hiring werden tewerkgesteld, leverde hoge motivatie & tevredenheidsscores op (83%) bij zowel de werkgevers als werknemer.

 

Nog enkele tips vooraleer te starten met Open Hiring

  • Identificeer in je organisatie de jobs waar weinig voorkennis/opleiding nodig is, en waar je on-the-job training kan voorzien
  • Bespreek de Open Hiring optie met de verschillende stakeholders van je organisatie (directie, werknemers, vakbonden, etc.)
  • Stel een vacature op met een concrete jobomschrijving, de jobvereisten en verloning
  • Zorg dat er een mogelijkheid is om een wachtlijst aan te leggen (bij grote interesse in de job)
  • Eens iemand start, zorg er dan ook voor dat er een degelijke onboarding gebeurt en er voldoende on-the-job training ingepland is

 

Ondersteuning nodig op HR vlak, bijvoorbeeld bij rekrutering? Contacteer Bart via telefoon 0479 570 151 of email bart@hr-power.be. Of plan via de knop rechtsonder ineens een vrijblijvend gesprek in.